släktforskning

Klickar du på resp. bok presenteras bokens innehåll. Nedladdningen kan ta flera sekunder beroende på din dators anslutningshastighet!

 Släkten från Hindstorp i Börringe socken.

  Bok (PDF) från 2007 av Anita Nilsson på 384 sidor

            ( senast reviderad oktober 2018. )

             Rasmus Larsson föddes 1768 i Börringe, som äldste son till Lars Rasmusson och dennes

               hustru Elna Persdotter. Rasmus var min farfars farfars far. Han blev arrenator på gården Hindstorp

               under Börringe kloster och hans ättlingar brukade samma gård i ytterligare tre generationer.

               Jag har följt Rasmus Larssons barn och deras ättlingar fram till nutid. Bland dessa ättlingar finns

               bl a släkter med namnen Mauritzson, Glantz, Broomé, Rasmusson, Feuk, Fougt, Greko och Grip.

               Det har totalt blivit elva släktled och ca 3.000 namn. I boken ingår också drygt 200 foto samt

               tidningsklipp, dödsannonser, bouppteckningar mm.

############################################################################################

   Skanörsläkten.

      Bok (PDF) från 2008 av Anita Nilsson på 380 sidor. 

                 ( senast reviderad augusti 2016. )

             1755 kom Nils Christensson till Skanör från Vellinge. Han var nybliven änkling och med en

              dotter som han lämnade kvar i Vellinge. Han gifte om sig i Skanör och fick ytterligare åtta barn,

               varav det äldsta, Christen Nilsson, blev min morfars farfars far. Utgångspunkten är Skanör och alla

               yrken förknippade med havet finns representerade. Jag har följt Nils Christenssons ättlingar fram till

               nutid. Bland dessa ättlingar finns släkter med namnen Christensson, Christén, Hallonsten, Ence,

               Norberg, Anderberg, Ström m fl.  Det har totalt blivit tio släktled och ca 2.500 namn. I boken ingår

               också foto, tidningdklipp, dödsannonser, bouppteckningar mm.   

############################################################################################

   Släkten från Stora Rödde i Everlövs socken.


     Bok (PDF) från 2009 av Anita Nilsson på 346 sidor.

       Detta är den tredje boken om min släkt och handlar om min farmor. Hennes släkt kom ursprung-

        ligen från Stora Rödde, en plats som jag fram till för ett par år sedan inte visste ens fanns på den

        skånska kartan. Släktens ursprung har spårats till början av 1700-talet, när Hans Nilsson, född

        1744 föddes. Han bodde på och brukade gården no 1 i Stora Rödde. Han fick nio barn, varav endast

        två förde släkten vidare, sonen Nils, född 1778 och dottern Margareta, född 1781. Dessa två

        släktled har jag sedan följt fram till i dag. Foto på personer, främst från min närmaste släkt finns

        med, samt foto av och redogörelse för olika geografiska platser.

        Mitt intresse för släktforskning började på allvar 1995 och har inte avtagit under årens lopp, snarare

        tvärtom. När jag 2004 pensionerade mig har detta så gott som blivit mitt nya "arbete". Anledningen

        till att jag överhuvudtaget började släktforska är mitt eget stora intresse för gångna tider och hur

        människorna levde, men också min önskan om att till mina barn och barnbarn föra vidare kunskapen 

        om deras förfäder. Allt fler inom släkten har visat intresse och jag är glad att kunna dela med mig av

        min forskning. 

Släkten Nilsson från Östra Grevie.

 

   Bok (PDF) från 2016 av Anita Nilsson på 144 sidor.

Släkten Nilsson från Lund

 

   Bok (PDF) från 2016 av Anita Nilsson på 74 sidor.

############################################################################################

Klagshamn - Husen och gårdarnas historia


   Bok från 2018 av Anita Nilsson på 334 sidor.

    Detta är historien om husen i Klagshamn, Västra Klagstorp socken. Gårdarna byggdes tidigare,    

    men husen kom i huvudsak till under industriepoken i slutet av 1800-talet fram till slutet av

    1930-talet. Det är också en bok som innehåller namnen på många av dem som ägde och bodde i 

    husen under denna tid och fram till våra dagar. Här berättas också om när hälsovårdsmämnden 

    redovisade bristerna i ett av hyreshusen, som bl a hemsöktes av sandödlor. Det finns också 

    protokoll från rättstvisten då läkaren som tjänstgjorde på sjukstugan under spanska sjukan 

    stämde kommunen på sitt arvode.

    Det har också framkommits att det funnits, inte en, men två möllor på Möllevägen. Boken är 

    illustrerad med kartor och ca 330 foto.

    Boken går att köpa på Kvarndala Kulturhistoriska Förening  ( kvarndala.se) för  200 kr.


                        Finns intresse för någon av böckerna kontakta Anita Nilsson  på       

                          anita.klagshamn@sydmail.se   eller  tel 0727 468 368.                 

############################################################################################

############################################################################################

############################################################################################