Till:

sid 2

   Familjen Nilssons, Anita och Christer, boplats sedan 1 april 2011. Dock är Klagshamn inte någon ny boplats,

   nästan 50 år.

   Våra barn kan glädjas åt att vara 4:de generationen Klagshamnare!  Så, visst - hjärtat slår väl litet extra för läget.

   Släktforskning:

  Klickar du på resp. bok presenteras bokens innehåll. Nedladdningen

     kan ta flera sekunder beroende på din dators anslutningshastighet!   Släkten från Hindstorp i Börringe socken.

 

       Bok (PDF) från 2007 av Anita Nilsson på 384 sidor

            ( senast reviderad oktober 2018. )

                      Rasmus Larsson föddes 1768 i Börringe, som äldste son till Lars Rasmusson

                        och dennes hustru Elna Persdotter.

                        Rasmus var min farfars farfars far. Han blev arrenator på gården Hindstorp under Börringe

                        kloster och hans ättlingar brukade samma gård i ytterligare tre generationer.

                        Jag har följt Rasmus Larssons barn och deras ättlingar fram till nutid. Bland dessa ättlingar

                        finns bl a släkter med namnen Mauritzson, Glantz, Broomé, Rasmusson, Feuk, Fougt, Greko och Grip.

                        Det har totalt blivit elva släktled och ca 3.000 namn. I boken ingår också drygt 200 foto samt

                        tidningsklipp, dödsannonser, bouppteckningar mm.

                        Skanörsläkten.


                                Bok (PDF) från 2008 av Anita Nilsson på 380 sidor. 

                                    ( senast reviderad augusti 2016. )

                      1755 kom Nils Christensson till Skanör från Vellinge. Han var nybliven änkling och med en dotter som

                        han lämnade kvar i Vellinge. Han gifte om sig i Skanör och fick ytterligare åtta barn, varav det äldsta,

                        Christen Nilsson, blev min morfars farfars far. Utgångspunkten är Skanör och alla yrken förknippade

                        med havet finns representerade. Jag har följt Nils Christenssons ättlingar fram till nutid. Bland dessa

                        ättlingar finns släkter med namnen Christensson, Christén, Hallonsten, Ence, Norberg, Anderberg,

                        Ström m fl.  Det har totalt blivit tio släktled och ca 2.500 namn. I boken ingår också foto, tidningdklipp,    

                        dödsannonser, bouppteckningar mm.   

                         Släkten från Stora Rödde i Everlövs socken.


                              Bok (PDF) från 2009 av Anita Nilsson på 346 sidor.

                      Detta är den tredje boken om min släkt och handlar om min farmor. Hennes släkt kom ursprung-

                        ligen från Stora Rödde, en plats som jag fram till för ett par år sedan inte visste ens fanns på den

                        skånska kartan. Släktens ursprung har spårats till början av 1700-talet, när Hans Nilsson, född

                        1744 föddes. Han bodde på och brukade gården no 1 i Stora Rödde. Han fick nio barn, varav endast

                        två förde släkten vidare, sonen Nils, född 1778 och dottern Margareta, född 1781. Dessa två

                        släktled har jag sedan följt fram till i dag. Foto på personer, främst från min närmaste släkt finns

                        med, samt foto av och redogörelse för olika geografiska platser.

                        Mitt intresse för släktforskning började på allvar 1995 och har inte avtagit under årens lopp, snarare

                        tvärtom. När jag 2004 pensionerade mig har detta så gott som blivit mitt nya "arbete". Anledningen

                        till att jag överhuvudtaget började släktforska är mitt eget stora intresse för gångna tider och hur

                        människorna levde, men också min önskan om att till mina barn och barnbarn föra vidare kunskapen 

                        om deras förfäder. Allt fler inom släkten har visat intresse och jag är glad att kunna dela med mig av

                        min forskning. 

Släkten Nilsson från Östra Grevie.

 

   Bok (PDF) från 2016 av Anita Nilsson på 144 sidor.

Släkten Nilsson från Lund

 

   Bok (PDF) från 2016 av Anita Nilsson på 74 sidor.

                        Finns intresse för någon av böckerna kontakta Anita Nilsson  på       

                          anita.klagshamn@sydmail.se   eller 

                          tel 040 468368.